adseen agency

دوره ها

17 عادت افزایش فروش

اختصاصی برای کارشناسان فروش  و مدیران شرکت

۸ فاکتور اصلی درخواست های پذیرفته شدنی

پادکست اختصاصی و دارای فصول طلایی و جمع بندی

دوره آموزشی مهارت حرف زدن راجع به پول

اختصاصی : آکادمی ادسین

هدف گذاری برای امشب

اختصاصی برای بچه های دوره های آکادمی

۹ کلید اصلی در فن بیان

نکات طلایی فن بیان

آکادمی ادسین

۱۶ نوع مشتری ایرانی و شیوه فروش به آنها

اختصاصی : آکادمی ادسین

Call Now Button