adseen agency

قیمت گذاری – استایل چهار

جدول قیمت گذاری
قیمت گذاری ساده و شفاف

۹۹تومان

معمولی

 • ۱۰ گیگ اینترنت
 • رابط کاربری عالی
 • اطلاعات
 • شناسایی چهره
 • کارایی
۱۹۹تومان

کسب و کار

 • ۲۰ گیگ اینترنت
 • رابط کاربری عالی
 • اطلاعات
 • شناسایی چهره
 • کارایی
۲۹۹تومان

شرکت های بزرگ

 • ۳۰ گیگ اینترنت
 • رابط کاربری عالی
 • اطلاعات
 • شناسایی چهره
 • کارایی
۳۹۹تومان

حرفه ای

 • ۵۰ گیگ اینترنت
 • رابط کاربری عالی
 • اطلاعات
 • شناسایی چهره
 • کارایی
Call Now Button